Politisk indflydelse

En af Danmarks Jægerforbunds vigtigste opgaver er at fremføre jægernes holdninger til såvel jagten som naturforvaltningen i almindelighed. Via et medlemskab støtter du det politiske arbejde for at sikre retten til at gå på jagt. Både lokalt, nationalt og internationalt går Jægerforbundet målrettet efter at få maksimal indflydelse på alle beslutninger, der sætter rammerne for jagt.

 

Vores rådgivning om, hvordan jagten, vildtet og naturen forvaltes optimalt, er baseret på den forskningsbaserede viden, vi løbende indsamler og formidler. Vores indsigt betyder, at vi har direkte indflydelse på fastsættelsen af, hvilke vildtarter der må jages og hvornår. Det sker bl.a. gennem vores deltagelse i Vildtforvaltningsrådet, miljøministerens rådgivende organ.

 

Lokalt søger vi politisk indflydelse i de kommunale grønne råd, der er nedsat for at øge dialogen og samarbejdet mellem interessegrupper, politikere og embedsmænd om bæredygtig udvikling og anvendelse af natur og miljø i kommunerne.

 

Danmarks Jægerforbund deltager i over 80 kommunale grønne råd, hvor vi har tætte samarbejder med organisationer inden for miljø, natur, landbrug og skovbrug. Det giver et godt grundlag for at varetage jægernes interesser på lokalt plan, f.eks. når det drejer sig om flere og bedre faciliteter til skydetræning og mere jagt på kommunernes arealer.

 

Internationalt arbejder vi på at påvirke de stadigt flere beslutninger i EU, der bestemmer vilkårene for jagten i Danmark. Det gør vi i samarbejde med især jagt- og naturorganisationer i det nordlige Europa og med FACE, som er den i Bruxelles beliggende europæiske paraplyorganisation for jagtorganisationer i EU.