Forberedelse til jagtprøven

Erfaringsmæssigt er den praktiske jagtprøve den sværeste, og der er flest aspiranter som dumper her. Den skriftlige prøve forberedes bedst ved at øve grundigt, og kendskab til egen læringsstil er meget vigtig for at opnå det bedste resultat af indsatsen.

 

Anderledes forholder det sig med den praktiske prøve, fordi du ikke kan læse dig til de praktiske færdigheder. Her er det i særdeleshed afstandsbedømmelsen, der volder problemer, og derfor bør du træne denne del meget grundigt inden jagtprøven.

 

Træningen kan foregå med silhuetfigurer magen til dem der bruges til jagtprøven, men du kan også bare bruge ting fra hverdagen – f.eks. ved at vurdere afstanden til busstoppestedet, træet, lygtepælen osv.

 

Når du har vurderet afstanden, er det vigtigt at kontrollere bedømmelsen, og dette gøres let ved afskridtning af afstanden. Derfor bør du måle din skridtlængde, inden du går i gang med afstandsbedømmelsen.

 

Nogle af silhuetfigurerne til jagtprøven forestiller fugle og er derfor placeret på en stang 2-4 m over jorden. Når silhuetten har himlen som baggrund, er det ofte ekstra vanskeligt at vurdere afstanden, og du bør træne disse situationer ekstra grundigt.

 

Silhuetter

 

Skift også ofte terræn for afstandsbedømmelsen, idet afstande opfattes forskelligt afhængig af terrænets hældning, lysindfald mm. På jagt er hver eneste skudsituation forskellig, og derfor er det nødvendigt at mestre afstandsbedømmelsen under alle forhold.