Den praktiske prøve

Den praktiske jagtprøve aflægges individuelt og skal sikre, at aspiranten har en sikker våbenhåndtering ved færdsel i terræn og ved skudafgivelse, samt at aspiranten er i stand til at foretage en hurtigt og korrekt afstandsbedømmelse til seks forskellige silhuetfigurer af forskellige vildtarter.

 

Den prøvesagkyndige går en fastlagt rute med aspiranten, og undervejs skal der forceres to mindre forhindringer. Under hele gåturen skal våbenet håndteres korrekt, hvilket bl.a. betyder, at man ikke må holde våbenet i ro i eller omkring det vandrette plan.

 

Undervejs på gåturen møder du de seks silhuetfigurer, og for at bestå afstandsbedømmelsen, skal man du rigtigt på mindst fem figurer. Ved hver figur skal svaret være afgivet inden 5 sekunder.

 

Den praktiske prøve afsluttes med skud til fire lerduer (bagduer), og her er der intet krav om, at duerne skal rammes. Skydningen har kun til formål at kontrollere sikker våbenbetjening ved skydning. Den praktiske prøve stoppes øjeblikkeligt, hvis aspiranten dumper.

 

Se video om praktisk jagtprøve: