Haglskydeprøve

Du kan erhverve et haglvåben, når du har et gyldigt jagttegn. Det er vigtigt, at du træner intensivt med våbenet, da du skal bestå haglskydeprøven, før du må gå på jagt. Denne regel gælder for alle, der har taget jagttegn i 2014 eller senere.

 

Ved haglskydeprøven skal du afgive skud til seks højreduer, seks venstreduer og seks bagduer, og først når to duer i hver kategori er ramt, afsluttes kategorien. Der må maksimalt anvendes 18 patroner til hele prøven. For at bestå haglskydeprøven skal to duer i hver kategori være ramt.

 

Se video fra en haglskydeprøve.

 

Haglskydeprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Naturstyrelsen. Datoerne for prøver kan du se på både Jægerforbundets og Naturstyrelsens hjemmesider.

 

Mange har stor glæde af at træne på samme skydebane, som prøven aflægges på.