Log ind
Færdsel, kuglefang, sikkerhedsvinkler, sikkerhedsafstand
1 / 40

Foto: Flemming Højer

Bedøm om sikkerhedskravene opfyldes i dette eksempel: